جستجو در بین فیلم های آموزشی یاراتلنت

با توجه به نیاز خانواده ها در سال چهارم ابتدایی و تفاوت شیوه تدریس درس ریاضی و غیرقابل فهم بودن برای خانواده با روشهای پیشین این درس ،برآن شدیم در این دوره های آموزشی، آموزش ساده و روان ریاضی سال چهارم ابتدایی را با حل تمارین مختلف و درسنامه های قوی بصورت فیلم های کوتاه آموزشی قرار دهیم. شما می توانید با عناوین هر درس، فیلم آموزشی مخصوص به آن درس را با حل تمارین و مثالهای مختلف جهت درک کامل درس و جا افتادم مطالب جستجو و مشاهده نمایید.

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

۰

چارچوب درسی

۰

آموزش طبق اصول ELearning

۰

پاسخ های جامع درسی

۰

دوره های آموزشی تکمیلی

آموزش مقایسه اعداد مخلوط، ریاضی پنجم دبستان

در این فیلم آموزشی شما به سادگی با اصول مقایسه ی اعداد مخلوط آشنا می شوید. به طور کلی برای مقایسه دو کسر، کافی است مخرج دو کسر را یکسان کنیم. آن کسری بزرگتر است که... اگر صورت دو کسر با هم برابر باشند، کسری بزرگتر است که... همه کسرهای…

۳۰۰۰ تومان

آموزش مقایسه اعداد مخلوط، ریاضی پنجم دبستان


آموزش مفهومی، ساده و جذاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی با درسنامه های قوی و حل تمارین؛ در این فیلم آموزشی شما به سادگی با اصول مقایسه ی اعداد مخلوط آشنا می شوید. به طور کلی برای مقایسه دو کسر، کافی است مخرج دو کسر را یکسان کنیم. آن کسری بزرگتر است... اگر صورت دو کسر با هم برابر باشند، کسری بزرگتر است... همه کسرهای کوچکتر از واحد از کسرهای بزرگ تر از واحد... همه‌ی کسرهای کوچک تر از واحد... برای مقایسه اعداد مخلوط، آن ها را به کسر تبدیل کرده و طبق قوانین کسرها، آن ها را مقایسه می‌کنیم. برای…

آموزش احتمال، ریاضی چهارم دبستان

در این آموزش شما با احتمال و موارد استفاده آن در حالت های مختلف آشنا می شوید. گاهی نمی توان در مورد اتفاق افتادن یک رویداد(اتفاق) به طور قطعی صحبت کرد. در چنین مواردی، شانس یا احتمال اتفاق افتادن آن رویداد را بررسی می کنیم. احتمال وقوع یک رویداد، می…

۳۰۰۰ تومان

آموزش احتمال، ریاضی چهارم دبستان


آموزش مفهومی، ساده و جذاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی با درسنامه های قوی و حل تمارین؛ در این آموزش شما با احتمال و موارد استفاده آن در حالت های مختلف آشنا می شوید. گاهی نمی توان در مورد اتفاق افتادن یک رویداد(اتفاق) به طور قطعی صحبت کرد. در چنین مواردی، شانس یا احتمال اتفاق افتادن آن رویداد را بررسی می کنیم. احتمال وقوع یک رویداد، می تواند یکی از حالت های زیر باشد... برای آموزش کامل این مبحث با ما همراه باشید.

آموزش آمار و نمودار (ستونی و خط شکسته)، ریاضی چهارم…

در این فیلم آموزشی شما با مبحث آمار آشنا می شوید و به راحتی می توانید برای بررسی داده ها و اطلاعات عددی از نمودارهای آماری استفاده نمایید. علم جمع آوری و بررسی اطلاعات عددی را آمار می گویند. در کتاب چهارم ابتدایی، شما با دو نوع نمودار ستونی و…

۳۰۰۰ تومان

آموزش آمار و نمودار (ستونی و خط شکسته)، ریاضی چهارم دبستان


آموزش مفهومی، ساده و جذاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی با درسنامه های قوی و حل تمارین؛ در این فیلم آموزشی شما با مبحث آمار آشنا می شوید و به راحتی می توانید برای بررسی داده ها و اطلاعات عددی از نمودارهای آماری استفاده نمایید. علم جمع آوری و بررسی اطلاعات عددی را آمار می گویند. در کتاب چهارم ابتدایی، شما با دو نوع نمودار ستونی و نمودار خط شکسته آشنا می شوید.

آموزش محاسبه ی محیط پلکانی، ریاضی چهارم دبستان

در این فیلم آموزشی شما با روش ساده ی محاسبه ی محیط شکل های پلکانی آشنا می شوید. محیط شکل های پله کانی (شکل هایی که تمامی اضلاع متوالی آنها بر هم عمودند)، مانند... برای دیدن کامل این آموزش در سایت یاراتلنت با ما همراه باشید.

۳۰۰۰ تومان

آموزش محاسبه ی محیط پلکانی، ریاضی چهارم دبستان


آموزش مفهومی، ساده و جذاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی با درسنامه های قوی و حل تمارین؛ در این فیلم آموزشی شما با روش ساده ی محاسبه ی محیط شکل های پلکانی آشنا می شوید. محیط شکل های پله کانی (شکل هایی که تمامی اضلاع متوالی آنها بر هم عمودند)، مانند... برای دیدن کامل این آموزش در سایت یاراتلنت با ما همراه باشید.

آموزش محاسبه ی محیط شکل های هندسی، ریاضی چهارم دبستان

در این فیلم آموزشی شما با دستور محاسبه ی محیط شکل های مختلف آشنا می شوید و به سادگی می توانید محیط شکل ها را بدست بیاورید. واحدهای اندازه گیری محیط، همان واحدهای اندازه گیری طول هستند. برای اندازه گیری محیط یک شکل، باید.... برای آشنایی بسیار ساده با محیط…

۳۰۰۰ تومان

آموزش محاسبه ی محیط شکل های هندسی، ریاضی چهارم دبستان


آموزش مفهومی، ساده و جذاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی با درسنامه های قوی و حل تمارین؛ در این فیلم آموزشی شما با دستور محاسبه ی محیط شکل های مختلف آشنا می شوید و به سادگی می توانید محیط شکل ها را بدست بیاورید. واحدهای اندازه گیری محیط، همان واحدهای اندازه گیری طول هستند. برای اندازه گیری محیط یک شکل، باید.... برای آشنایی بسیار ساده با محیط شکل های مختلف با ما همراه باشید.

دسته بندی محصولات و فایل ها

محصولات و فایل های سایت آموزشی یاراتلنت شامل دسته بندی های زیر می شود

دوره های آموزشی ویژه یاراتلنت

سال چهارم پایه ی ابتدایی است. این جمله را زیاد شنیده ایم، که ریاضی چهارم سخت و سنگین است لذا ما می توانیم با همراهی شما در این بخش کاری کنیم که ریاضی سال چهارم پایه ی ریاضی سالهای بعدی شما بوده و شما همیشه در این درس بسیار قوی عمل کنید و یک آموزش شیرین و دلنشین را پیش رو داشته باشید.

۱ فروش
۰ دیدگاه

آموزش مقایسه اعداد مخلوط، ریاضی پنجم دبستان

در این فیلم آموزشی شما به سادگی با اصول مقایسه ی اعداد مخلوط آشنا می شوید. به طور کلی برای مقایسه دو کسر، کافی است مخرج دو کسر…

۳۰۰۰ تومان
۳ فروش
۰ دیدگاه

آموزش احتمال، ریاضی چهارم دبستان

در این آموزش شما با احتمال و موارد استفاده آن در حالت های مختلف آشنا می شوید. گاهی نمی توان در مورد اتفاق افتادن یک رویداد(اتفاق) به طور…

۳۰۰۰ تومان
۱ فروش
۰ دیدگاه

آموزش آمار و نمودار (ستونی و خط شکسته)، ریاضی چهارم دبستان

در این فیلم آموزشی شما با مبحث آمار آشنا می شوید و به راحتی می توانید برای بررسی داده ها و اطلاعات عددی از نمودارهای آماری استفاده نمایید.…

۳۰۰۰ تومان
۱ فروش
۰ دیدگاه

آموزش محاسبه ی محیط پلکانی، ریاضی چهارم دبستان

در این فیلم آموزشی شما با روش ساده ی محاسبه ی محیط شکل های پلکانی آشنا می شوید. محیط شکل های پله کانی (شکل هایی که تمامی اضلاع…

۳۰۰۰ تومان
۱ فروش
۰ دیدگاه

آموزش محاسبه ی محیط شکل های هندسی، ریاضی چهارم دبستان

در این فیلم آموزشی شما با دستور محاسبه ی محیط شکل های مختلف آشنا می شوید و به سادگی می توانید محیط شکل ها را بدست بیاورید. واحدهای…

۳۰۰۰ تومان
۱ فروش
۰ دیدگاه

آموزش محاسبه ی مساحت شکل های هندسی، ریاضی چهارم دبستان

در این فیلم آموزشی شما با دستور محاسبه ی مساحت شکل های مختلف اشنا می شوید و به سادگی می توانید مساحت اشکال مختلف را بدست بیاورید. برای…

۳۰۰۰ تومان

چرا انتخاب یاراتلنت ؟

آموزش مفهومی، ساده و جذاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی با درسنامه های قوی و حل تمارین تا درک کامل مطالب.

یاراتلنت دارنده نشان اعتماد الکترنیکی است و شما میتوانید با خیال راحت از ما خرید کنید

ارائه آموزش های تکمیلی

محصولات اوریجینال با بروزرسانی های منظم

تضمین کیفیت محصولات و گارانتی بازگشت وجه

پشتیبانی بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته

پربازدیدترین محصولات

آخرین مطالب ارائه شده در وبلاگ

شما می توانید در این بخش آخرین نوشته های وبلاگ یاراتلنت رو که شامل مطالب تکمیلی مرتبط با آموزش های سایت هست رو مشاهده کنید

tondar
۱۳۹۸-۰۹-۱۲
وبلاگ
۰

روش های یاددهی و یادگیری ریاضی دبستان

ریاضی مبحثی است که اغلب آسان به نظر نمی‌رسد،‌ اما نگران نباشید این کاملا طبیعی و بخشی از فرآیند یادگیری ریاضی است. سعی کنید با آن…

tondar
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
وبلاگ
۳

نکاتی که باید برای تدریس زبان به کودکان بدانید.

اگر آموزگار کودکان هستید، حتما می‌دانید که چقدر جذاب و رضایت‌بخش است. اما همیشه بازی و سرگرمی نیست. آنقدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست.…